Korán je svatá kniha islámu, která podle muslimů obsahuje doslovné zjevení Mohamedovi. Mohamed tvrdil, že korán nepocházejí od něj, ale že mu je diktoval sám archanděl Gabriel, který korán obdržel od Alláha. Korán je tedy mezi muslimy považován za autentické sdělení od Alláha. Korán je základem jak islámského vyznání. Jakožto „svatá kniha islámu“ bývá srovnáván s křesťanskou biblí. Ačkoliv se toto srovnání nabízí, od bible se korán jasně odlišuje formou i obsahem. Dalo by se říci, že pro muslimy je Korán významnější než Bible pro křesťany. Jeho symbolika pro muslimy občas bývá srovnávána se symbolikou Ježíše Krista pro křesťany.1

Korán: jeden z nejmenších

Jeden z nejmenších výtisků

Korán stanovuje některá konkrétní pravidla, příkazy, zákazy a někdy dokonce i tresty za porušení těchto pravidel. Je tedy muslimy považován i za základ šarii, islámského práva. V islámu není rozlišováno mezi náboženstvím a právem, což začíná již koránem. Příčinou tohoto jsou okolnosti vzniku této knihy. Mohamed nebyl pouze duchovní, ale též politický a vojenský představitel a obsah koránu proto odpovídal jeho aktuální situaci a potřebám. Ačkoliv korán tvoří základ nejdůležitější část šaríi, pro jeho výklad jsou používány i další prameny.

Pro studium Koránu je důležité učení o verších nahrazených a nahrazujících (anglicky Abrogation, či arabsky Naskh a Mansukh), jež stanovuje, který verš je důležitější, pokud se objeví mezi verši rozpor.2

Orientace na tomto webu

Na www.koranoislamu.cz naleznete kompletní korán, všechny jeho verše. Verše jsou řazeny tradičně jak do súr, tak do tematických okruhů podle obsahu, jako jsou ženy v islámu, náboženská tolerance, pomoc druhým a další. Jednotlivá témata jsou v menu seřazeny od nejvíce zastoupeného v koránu po méně zastoupené. V koránu je možné i vyhledávat.

Připravili jsme pro vás také krátký úvod do problematiky čtení a porozumění koránu. Na stránkách: struktura koránu, výklad koránu, Doba vzniku veršů a súr naleznete odpovědi na základní otázky. Menu s jednotlivými stránkami, seznamem súr a seznamem témat spolu s políčkem na vyhledávání najdete v liště napravo.

Média o Koránu

Jaký je obraz koránu v českých médiích? Na www.mediaoislamu.cz jsme pro vás připravili samostatnou sekci o zprávách v nichž se objevuje korán.


Zdroje informací

  1. How can there be abrogation in the Quran? – SunniPath
  2. Korán – Wikipedia