Verš 10:11

Kdyby Bůh uspíšil lidem neštěstí, tak jak oni si přejí uspíšit pro sebe dobro, byla by již lhůta jejich rozhodnuta. My pak ponecháváme ty, kdož v setkání s Námi nedoufají, ve vzpurnosti jejich, v níž slepě se potácejí.

Tafsir al-Jalalayn

When the idolaters sought to hasten [their] chastisement, the following was revealed: And if God should hasten for mankind evil as they would hasten good, their term [of life] would already have been concluded for them (read as the passive, with nominative ajaluhum [sc. la-qudiya ajaluhum]; or read as the active with accusative ajalahum [sc. la-qadā ajalahum, ‘He would have already concluded their term’]), by His destroying them, but He gives them respite. But We leave those, who do not expect to encounter Us, to wander blindly in their insolence, hesistant and perplexed.