Verš 10:12

Když postihne člověka neštěstí, tu volá Nás vleže, vsedě i vestoje, když však od něho neštěstí odejmeme, kráčí dále, jako by Nás nebyl nikdy volal proti neštěstí, jež se ho dotklo. A takto je přestupníkům zkrášlováno vše, co dělají.

Tafsir al-Jalalayn

If misfortune, illness or poverty, should befall a, disbelieving, man, he calls upon Us on his side, that is, lying down, or sitting or standing, in other words, in every state; but when We have relieved him of his misfortune, he passes on, in his unbelief, as if (ka-an is softened, its subject omitted, in other words [read as] ka-annahu) he had never called upon Us because of a misfortune that befell him. So, in the same way that supplication during misfortune and abstention [from supplication] in times of comfort were adorned for him, is adorned for the prodigal, the idolaters, that which they do.