Verš 10:13

A zahubili jsme již před vámi pokolení předchozí, když lidé nespravedliví byli a při příchodu poslů svých s důkazy jasnými jim neuvěřili. A takto odměňujeme lid hříšníků.

Tafsir al-Jalalayn

And indeed We have destroyed generations, communities, before you, O people of Mecca, when they did evil, by way of idolatry, and, indeed, their messengers brought them clear proofs, indicating their truthfulness; but they would not believe (wa-mā kānū li-yu’minū: this is a supplement to zalamū, ‘they did evil’). So, just as We destroyed those, We shall requite the sinning, the unbelieving, folk.

Štítky: