Verš 10:17

Kdo je nespravedlivější než ten, kdo proti Bohu si lži vymýšlí či znamení Jeho za lživá prohlašuje? Věru že hříšníci se nestanou blaženými.

Tafsir al-Jalalayn

And who, that is, no one, does greater evil than he who invents a lie against God, by ascribing a partner to Him, or denies His signs?, [denies] the Qur’ān. Surely, it is that, the sinners, the idolaters, shall not prosper, they shall [never] find happiness.