Verš 10:4

K Němu se uskuteční návrat váš, a to slib Boží je pravdivý! On zahájil první stvoření a potom je bude opakovat, aby spravedlivě odměnil ty, kdož uvěřili a zbožné skutky konali; pro ty, kdož nevěřícími byli, pak připraven je nápoj vroucí a trest bolestný za to, že nevěřili.

Tafsir al-Jalalayn

To Him, exalted be He, is the return of all of you: God’s promise, in truth (both [wa‘da and haqqan] are verbal nouns, and in the accusative because of the verbs implicit in them). Truly He (read innahu as a new sentence, or annahu with an implied lām [sc. li-annahu, ‘Because He’] originates creation, that is, He began it by originating [it], then recreates it, through resurrection, that He may requite, reward, those who believe and perform righteous deeds, justly. And those who disbelieve, for them will be a draught of boiling water and a painful chastisement because they disbelieved.