Verš 10:7

Věru ti, kdož v setkání s Námi nedoufají a v životě pozemském zalíbení nalézají a jen jím se spokojují, a ti, kteří ke znamením Našim jsou lhostejní,

Tafsir al-Jalalayn

Truly those who do not expect to encounter Us, through resurrection, and are content with the life of this world, instead of [the life] the Hereafter, since they reject [the truth of] it, and feel reassured, feel secure, in it, and those who are heedless of Our signs, [of] the proofs of Our Oneness, neglecting to ponder them,