Verš 2:109

Mnozí z vlastníků Písma by si přáli učinit z vás znovu nevěřící poté, co dostalo se vám víry, ze závisti, jež je v nich, i když se pravda stala již zjevnou. Vymažte a odpusťte jim, pokud nepřijde Bůh s rozkazem Svým – a Bůh věru je mocný nade věcmi všemi.

Tafsir al-Jalalayn

Many of the People of the Scripture long that (law, ‘[if only] that’, represents [the import of] the verbal noun) they might make you disbelievers, after you have believed, from the envy (hasadan is the object denoting reason), being, of their own souls, that is to say, their wicked souls have prompted them to this [attitude]; after the truth, with regard to the Prophet (s), has become clear to them, in the Torah; yet pardon, leave them be, and be forgiving, stay away, and make no encroachments against them, till God brings His command, concerning fighting them; truly God has power over all things.

Štítky: