Verš 2:120

Nebudou s tebou spokojeni ani židé, ani křesťané, pokud nebudeš následovat náboženství jejich. Rci: „Vedení Boží je jediné správné vedení!“ Budeš-li však následovat učení jejich scestná poté, co dostalo se ti vědění, nenalezneš pak proti Bohu ani ochránce, ani pomocníka žádného.

Tafsir al-Jalalayn

Never will the Jews be pleased with you, neither the Christians, not until you follow their creed, their religion, Say: ‘God’s guidance, that is, Islam, is the true guidance’, besides which there is only error. And if you were (wa-la-in: the lām is for oaths) to follow their whims, hypothetically speaking, [whims] to which they are calling you, after the knowledge, the Divine revelation, that has come to you, you shall have against God neither friend, to protect you, nor helper, to defend you against Him.