Verš 22:17

A věru ti, kdož uvěřili a ti, kdož vyznávají židovství, sabejci, křesťané a zoroastrovci a ti, kdo k Bohu přidružují, zjistí, že Bůh mezi nimi rozliší v den zmrtvýchvstání, neboť Bůh svědkem je všech věcí.

Tafsir al-Jalalayn

Truly those who believe, and those of Jewry, namely, the Jews, and the Sabaeans, a sect from among them, and the Christians, and the Magians and the polytheists — God will indeed judge between them on the Day of Resurrection, by admitting the believers into Paradise, and all others into the Fire. Assuredly God, over all things, [the things] which they do, is Witness, Knowing them a knowledge of direct vision (‘ilm mushāhada).