Verš 23:13

a pak jsme jej kapkou semene v příbytku jistém učinili.

Tafsir al-Jalalayn

Then We made him, namely, man, the progeny of Adam, a drop, a sperm-drop, in a secure lodging, which is the womb.