Verš 23:3

kteří od planých řečí se odvracejí,

Tafsir al-Jalalayn

and who shun vain talk, and other [nonsense],

Štítky: , ,