Verš 3:164

Věru Bůh již prokázal přízeň věřícím, když k nim vyslal posla z řad jejich, jenž sděluje jim znamení Jeho, očišťuje je a učí je Písmu a moudrosti, zatímco předtím byli v bludu zjevném.

Tafsir al-Jalalayn

Truly God was gracious to the believers when He sent to them a messenger from among their own, that is to say, an Arab like them, not an angel or a non-Arab, so that they can understand what he says and feel honoured thereby, to recite to them His verses, the Qur’ān, and to purify them, to cleanse them of sins, and to teach them the Book, the Qur’ān, wisdom, the Sunna, though (in, is softened [in place of inna], that is, innahum, ‘though they…’) before, that is, before he was sent, they were in clear error.