Verš 3:171

A radují se z přízně Boží a laskavosti Jeho a z toho, že Bůh nedopustí, aby ztratila se odměna věřícím patřící.

Tafsir al-Jalalayn

Joyful in grace, in the reward, and bounty, in addition to it, from God, and that (read wa-anna as a supplement to ni‘matin, or wa-inna to denote a new clause) God does not let the wage of believers go to waste, but rewards them.