Verš 3:179

A Bůh není takový, aby ponechal věřící v tom stavu, v jakém jste, až do doby, kdy rozdělí špatného od dobrého. A Bůh nehodlá vás seznámit s nepoznatelným, nýbrž vybírá si, koho chce ze Svých poslů. Věřte v Boha a posly Jeho, neboť budete-li věřit a bát se Boha, dostane se vám odměny nesmírné.

Tafsir al-Jalalayn

It is not God’s purpose to leave, to abandon, the believers in the state in which you, O people, are, where the sincere are intermingled with those otherwise, till He shall distinguish (read yamīza or yumayyiza), [till] He separates, the evil one, the hypocrite, from the good, the believer, through the burdensome obligations that will reveal this [distinction] — He did this on the Day of Uhud. And it is not God’s purpose to apprise you of the Unseen, so that you could recognise the hypocrites from the others, before the distinguishing; but God chooses, He selects, of His messengers whom He will, apprising him of [some of] His Unseen, as when He apprised the Prophet (s) of the position of the hypocrites. So believe in God and His messengers; and if you believe and guard against, hypocrisy, then yours shall be a great wage.