Verš 4:74

Nechť tedy bojují na stezce Boží ti, kdož kupují za život pozemský život budoucí! A těm, kdož bojují na stezce Boží a budou zabiti či zvítězí, těm dáme odměnu nesmírnou.

Tafsir al-Jalalayn

God, exalted be He, says: So let them fight in the way of God, to elevate His religion, those who sell the life of this world for the Hereafter; and whoever fights in the way of God and is slain, dies a martyr, or conquers, overcomes his enemy, We shall give him a great wage, a plentiful reward.

Štítky: , ,