Verš 43:19

A učinili z andělů, kteří jsou služebníky Milosrdného, ženské bytosti. Což byli svědky jejich stvoření? A zapsáno bude svědectví jejich a vyslýcháni budou.

Tafsir al-Jalalayn

And they have made the angels, who are themselves servants of the Compassionate One, females. Did they witness, were they present at, their creation? Their testimony, to the effect that they are females, will be written down and they will be questioned, about it in the Hereafter, wherefore punishment will ensue for them.