Verš 43:6

A kolik jsme již proroků k národům dávným vyslali,

Tafsir al-Jalalayn

And how many a prophet did We send among the ancients!