Verš 70:1

Ptal se tázající na trest, jenž dopadne

Tafsir al-Jalalayn

A petitioner petitioned, a supplicator supplicated [for], an impending chastisement

Štítky: