Verš 70:7

zatímco my nablízku jej vidíme.

Tafsir al-Jalalayn

while We see it [to be] near, taking place without a doubt.