Verš 78:33

dívky s plnými ňadry, věkem s nimi stejné,

Tafsir al-Jalalayn

and buxom maidens (kawā‘ib is the plural of kā‘ib) of equal age (atrāb is the plural of tirb),

Štítky: ,