Verš 84:1

Až se nebe rozštěpí

Tafsir al-Jalalayn

When the heaven is rent asunder,