Verš 9:5

A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.

Tafsir al-Jalalayn

Then, when the sacred months have passed — that is, [at] the end of the period of deferment — slay the idolaters wherever you find them, be it during a lawful [period] or a sacred [one], and take them, captive, and confine them, to castles and forts, until they have no choice except [being put to] death or [acceptance of] Islam; and lie in wait for them at every place of ambush, [at every] route that they use (kulla, ‘every’, is in the accusative because a [preceding] genitive-taking preposition has been removed). But if they repent, of unbelief, and establish prayer and pay the alms, then leave their way free, and do not interfere with them. God is Forgiving, Merciful, to those who repent.

Štítky: , ,