Struktura Koránu

Originál Koránu  Uthmanské redakce

Originál Koránu Uthmanské redakce

Korán nemá žádnou pevnou strukturu, plynulý „příběh“. Spíše než o knihu v klasické podobě se jedná o v psané formě zaznamenaná orální poselství, proslovy Mohameda. To také vysvětluje, proč se některé motivy a témata opakují i desetkrát. Je sice rozdělen na 114 súr (kapitol) a 6237 áj (veršů), ale i jednotlivé súry jsou často složeny ze zcela nesourodých skupin veršů, mnohdy seslaných v rozpětí mnoha let. (O době vzniku súr a veršů zde) Definitivní podoba byla koránu dána při uthmánské redakci (651-656),  kdy měla být vytvořena konečná podoba koránu, protože po smrti Mohameda existovali až 4 verze koránu jež se drobně lišili a způsobovali spory uvnitř rozrůstajícího se islámského impéria . Uthmanská redakce z neurčitého důvodu seřadila jednotlivé súry podle délky textu, nikoli dle doby seslání.1

V Evropě jsou časté pokusy právě o chronologické seřazení súr podle předpokládané doby seslání jejich (celé súry či její podstatné části). Stejně tak činí české vydání z roku 1972 v překladu Ivana Hrbka.2 Takovéto řazení je mnohem  logičtější, přesto text ani tak nezískává ucelenější podobu. Chronologické řazení je důležité i kvůli pokynům o verších „zrušených a zrušujících“ (anglicky Abrogation, či arabsky Naskh a Mansukh). Podle této praxe, zavedené již Mohamedem, mají později seslané verše vyšší hodnotu a ruší význam těch starších. Důvodem byla nutnost znovu přeformulovávat příkazy a zákazy podle aktuální situace islámské obce.3,4 K tomuto principu odkazuje samotný korán ve verši 2:106, jež byl pravděpodobně seslán jako odpověď na skepticismus směřovaný k Mohamedovi s otázkou proč nejsou Alláhovi zjevení konzistentní v průběhu let. Další narážka na tento přístup je například zde: 16:101


Zdroje informací

  1. Korán – Wikipedia
  2. Korán – Jan Hrbek
  3. How can there be abrogation in the Quran? – SunniPath
  4. Chronological Order of Quranic Surahs – Islamin Aikapommi